SKVAMOZNOCELIČNI KARCINOM

skvaoznocelicni-karcinom.pdf

Kaj je namen izvlečka?

Namen izvlečka je razložiti nastanek bolezni, razložiti kako zdravnik postavi diagnozo, kako se bolezen zdravi in kako si lahko pomagate sami,

Kaj je skvamoznocelični karcinom?

Skvamozncelični karcinom (SCC) je vrsta kožnega raka. Kožni rak delimo na melanomski in nemelanomski kožni rak. SCC je nemelanomski kožni rak. Nemelanomski kožni rak je najpogostejši rak v Sloveniji

Kaj povzroča skvamoznocelični karcinom?

Povzroča ga kumulativna doza UV obsevanja. Je posledica mutacij v celicah epidermis, natačneje v keratinocitih. SCC na koži se lahko razvije na novo ali iz obligatornih prekanceroz kot so nezdravljena Bowenova bolezen, aktinične keratoz, radiacijske keratoze, kemične keratoze, keratoakantom, na spolovilu iz erytroplazije Queirat. Ali iz fakultativnih prekanceroz to so: golenje razjede, iz brazgotin po opeklinah, na prizadeti koži buloznih epidermoliz, iz superficialnih aktiničnih desiminiranih porokeratoz…itd.

Se skvamoznocelični karcinom dedujejo?

Ne, dedujejo se rizični dejavniki.

Kaj so rizični dejavniki za skvamoznocelični karcinom?

Kako skvamoznocelični karcinom izgledajo?

SCC ima različne pojavne oblike. Ponavadi se lušči, izgleda kot krusta, baza tumorja je vneta, izbočen je nad površino kože, lahko krvavi. Lahko izgledajo kot ulkus. SCC se lahko pojavi kjerkoli na koži, najpogosteje pa na soncu izpostavljenih delih (uhlji, vrat, hrbtišča rok).

Kako postavimo diagnozo skvamoznocelični karcinom?

Za potrditev diagnoze je potrebna delna ali totalna ekscizija tumorja za patohistološko verifikacijo. Preiskava je zaključena v nekaj dneh do tednih.

Je skvamoznocelični karcinom ozdravljiv?

Večina tumorjev tipa SCC je nizko malignih, nekateri pa so invazivni in lahko zasevajo v regionalne bezgavke. Paciente po SCC vselej spremljamo zaradi možnih ponovitev bolezni ali širjenja tu v bezgavke.

Kako poteka zdravljenje skvamoznoceličnega karcinoma?

Zlati standard zdravljenja SCC je kirurška ekscizija z varnostnim robom. V primeru, da gre za obsežen tumor, se lahko poslužujemo tudi radioterapije. Za napredovale tumorje SCC se poslužujemo kombinacije zdravljenj npr. kirurške ekscizije tumorja in bezgavk, radioterapije in ali kemoterapije.

Kaj lahko sami naredimo?

Ključno vlogo igra zgodnje odkrivanje, pri čemer je pomebno samoopazovanje in spremljanje pri dermatologih. V primeru spreminjanja žarišč na koži v smislu povečane rasti, krvavenju, slabem celjenju razjed, se je smiselno obrniti na dermatologa.

Zaščita pred soncem je zelo pomembna, na ta način zmanjšamo tveganje za pozne posledice poškodbe kože, to so prekanceroze in SCC. Glej odsek izroček zaščita pred soncem.
Pomembno je zaščititi otroke, saj s tem zmanjšamo tveganje za prekanceroze in kožni rak kasneje v življenju.

Pomembno je zgodnje zdravljenje prekanceroz kot so aktinične keratoze, Bowenova bolezen, kar zmanjša tveganje za prehod sprememb v SCC.

Lokacija

BB dermatologija d.o.o.
Lokarjev drevored 2
5270 Ajdovščina

Tel: 059 818 558 (koncesijski telefon)

E-mail: dermatologija@zd-ajdovscina.si (koncesijski email)

Tel: 040 827 456 (samoplačniški telefon)

E-mail: info@bbdermatologija.si (samoplačniški email)
BB dermatologija d.o.o.
Lokarjev drevored 2
5270 Ajdovščina

T: 040 827 456

E: info@bbdermatologija.si2024 © BB dermatologija d.o.o.